• Ẩm thực - 8
 • Ẩm thực - 7
 • Ẩm thực - 7
 • Ẩm thực - 5
 • Ẩm thực - 4
 • Ẩm thực - 3
 • Ấm thực - 1
 • Ấm thực
 • Hình ảnh Diamond Bay - 9
 • Ẩm thực - 2
 • Ẩm thực 2
 • Ẩm thực 1
 • Vista Grill House
 • Rosy Restaurant
 • Dinner buffet
 • Rosy Restaurant
 • food8
 • food7
 • food6
 • food5
 • food3
 • food2
 • food1
 • Ẩm thực - 8
 • Ẩm thực - 7
 • Ẩm thực - 7
 • Ẩm thực - 5
 • Ẩm thực - 4
 • Ẩm thực - 3
 • Ấm thực - 1
 • Ấm thực
 • Hình ảnh Diamond Bay - 9
 • Ẩm thực - 2
 • Ẩm thực 2
 • Ẩm thực 1
 • Vista Grill House
 • Rosy Restaurant
 • Dinner buffet
 • Rosy Restaurant
 • food8
 • food7
 • food6
 • food5
 • food3
 • food2
 • food1
 • Social sharing:

Related Album

Other accommodations

Reserve this room

Direct reservations

Nguyen Tat Thanh Blvd, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 711 711

Fax: +84 258 3 711 666

Hotline: +84 889 445 444

sales1@diamondbayresort.vn

du lịch nước úc
 
>