• Valentine 2020
 • Valentine 2020 - 3
 • Valentine 2020 - 2
 • Valentine 2020
 • spa song lo
 • Sông Lô Spa
 • lễ tình nhân 14.2.2020
 • Hình ảnh valentine 2020 - 1
 • Hình ảnh valentine 2020
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • khu du lịch trăm trứng
 • khu du lịch trăm trứng
 • View Resort
 • View resort
 • Honney Moon - 1
 • Honney Moon
 • View trước phòng bungalow -1
 • View trước phòng bungalow
 • Tiểu cảnh - 2
 • Tiểu cảnh
 • Hình ảnh Diamond Bay - 6
 • Biển mới - 2019 -2
 • Biển mới - 2019
 • Biển mới - 2019 - 1
 • Biển mới - 2019
 • Hình ảnh Diamond Bay - 3
 • Hình ảnh Diamond bay - 3
 • Hình ảnh Diamond Bay -2
 • Hình ảnh Diamond Bay
 • Valentine 2020
 • Valentine 2020 - 3
 • Valentine 2020 - 2
 • Valentine 2020
 • spa song lo
 • Sông Lô Spa
 • lễ tình nhân 14.2.2020
 • Hình ảnh valentine 2020 - 1
 • Hình ảnh valentine 2020
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • Khu du lịch trăm trứng
 • khu du lịch trăm trứng
 • khu du lịch trăm trứng
 • View Resort
 • View resort
 • Honney Moon - 1
 • Honney Moon
 • View trước phòng bungalow -1
 • View trước phòng bungalow
 • Tiểu cảnh - 2
 • Tiểu cảnh
 • Hình ảnh Diamond Bay - 6
 • Biển mới - 2019 -2
 • Biển mới - 2019
 • Biển mới - 2019 - 1
 • Biển mới - 2019
 • Hình ảnh Diamond Bay - 3
 • Hình ảnh Diamond bay - 3
 • Hình ảnh Diamond Bay -2
 • Hình ảnh Diamond Bay
 • Social sharing:

Related Album

Other accommodations

Reserve this room

Direct reservations

Nguyen Tat Thanh Blvd, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 711 711

Fax: +84 258 3 711 666

Hotline: +84 889 445 444

sales1@diamondbayresort.vn

du lịch nước úc
 
>